Minusta

Kaija Nurminen on kaivosalan asiantuntija, joka kirjoittaa blogissaan tärkeistä kaivostoiminnan osa-alueista ja siihen liittyvistä muista aiheista. Nurminen nostaa esille kaivostoiminnan yleisesti sekä siihen kiinteästi liittyvän kaivoslain. Hän kertoo, kuinka kaivostoiminnan harjoittajalla täytyy olla kaivoslupa, ja kuinka Suomen kaivoslainsäädäntö perustuu valtausjärjestelmään. Nurminen tarkastelee valtausjärjestelmää sekä löytäjän että maanomistajan näkökulmasta. Kaivostoiminnasta koituu ympäristölle myös haittavaikutuksia, joita Nurminen myös käsittelee blogissaan ottaen huomioon kaivoslain vaatimukset. Uraani kuuluu erittäin myrkyllisiin aineisiin, ja se saa blogissa oman osionsa.

Monella saattaa olla unelmana kullan kaivaminen Lapissa. Nurmisen blogista voi lukea kattavan selvityksen myös tästä aiheesta. Nurminen käy blogissaan läpi myös Lapin kullankaivuun historiaa. Lisäksi blogissa käsitellään erilaisia mineraaleja ja niiden hyödyntämistä. Esimerkiksi mineraalimeikit ovat jo jonkin aikaa kasvattaneet suosiotaan. Nurminen kirjoittaa myös turpeesta, sen esiintymisalueista ja erilaisista käyttötarkoituksista. Kaivostoimintaan liittyy kiinteästi veden laatu – sekä juomaveden että talousveden – kuten myös vesistöjen luonnontila ja se, missä kunnossa vesistöt ovat. Nurminen käsitteleekin pohjavesien tilannetta ja hyvän vedenlaadun kriteereitä.