27th October 2018
FW4

Turve on eloperäinen maalaji, joka syntyy kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa. Sellaisissa olosuhteissa kasvimateriaali hajoaa epätäydellisesti, joten turpeen rakenne voi vaihdella paljon. Jotta maalaji voidaan luokitella turpeeksi, tulee sen sisältää 75 prosenttia orgaanista maa-ainesta. Turvetta esiintyy eniten alueilla, joissa lämpötila vaihtelee paljon.

Esiintyminen

FW5

Turvetta esiintyy kosteilla mailla, kuten soilla. Turvesuo onkin yleisesti tunnettu käsite. Eniten turvetta esiintyy Pohjois-Amerikassa, Pohjois-Aasiassa, Euroopassa sekä Indonesiassa. Kaikista laajimmat turvealueet löytyvät Venäjältä. Venäjältä löytyy nimittäin yli 40 prosenttia maailman turpeesta. Turvealueet ovat vähentyneet kymmenellä prosentilla sitten 1800-luvun. Tänä päivänä myös ilmaston muutos ja lämpeneminen aiheuttaa ongelmia turvealueilla. Turve ei pysty kasvamaan, mikäli se ei saa paljon kosteutta maaperästä.

Suomestakin löytyy paljon turvesoita. Niitä on jopa 30 prosenttia Suomen pinta-alasta. Turvesuot ovat tärkeä alue monille uhanalaisillekin eläimille. Myös hirvet ja erilaiset linnut pitävät suoalueista. Karhut taas etsivät ruokaa soilta.

Turpeen käyttö

Turvetta käytetään moniin eri tarkoituksiin. Suurimpia näistä ovat energiantuotanto sekä turpeen käyttö maataloudessa eläimien kuivikkeena. Turvetuotanto on aina ollut tärkeässä roolissa Suomessa. Nykyisin turvetta käytetään maakaasun, nestekaasun, dieselin ja polttoöljyjen valmistamiseen. Polttoaineena sitä käytetään lähinnä tehtailla ja laitoksissa. Turpeella voidaan myös lämmittää kiinteistöjä. Se onkin ympäristöystävällinen vaihtoehto monelle muulle polttoaineelle.

Suomessa ei ainakaan vielä lähitulevaisuudessa aiota luopua turpeen käytöstä, koska sillä katsotaan olevan kysyntää. Toki turpeen väheneminen pakottaa miettimään korvaajaa turpeelle.

Kaija Nurminen

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: